Dette er en litteraturliste med litteratur som på et eller annet vis omhandler Målselv kommune. Det være seg at hele verket er om Målselv eller at Målselv er nevnt. Listen er på langt nær komplett så det er flott om dere som har informasjon om andre objekter sender oss en e-post med informasjon så skal vi oppdatere lista.

  MAALSELVDALEN, Ivar Sæter, 1926
Maalselvdalen

Tittel: Maalselvdalen

Utgivelsesår:1926

Forfatter: Ivar Sæter

Forlag: Grøndahl & Søns boktrykkeri, Oslo

Maalselvdalen, Maalselv og Øverbygd Herreder med kart og mange illustrasjoner. Dette er den første bygdeboka som ble utgitt. Inneholder gårds og slektshistorie samt småstubber fra og om Målselv. Det sies at mye av opplaget brant opp så boka er relativt skjelden. Kan leses men ikke lånes på biblioteket. Fås ofte kjøpt på antikvariater, men da til en pris mellom 3-5000 kroner.

  MÅLSELV BYGDEHISTORIE, Bind 1-5, 1982 - 2010
Malselv Bygdehistorie Bind 1-5

Tittel: Bind 1, Målselv Bygdehistorie, generell del

Utgivelsesår:1982

Forfatter: Alf Kiil

Forlag: Målselv Kommune

Bind 1 omfatter den generelle bygdehistorien fram til ca 1920.

 

Tittel: Bind 2, Målselv Bygdehistorie, gårdshistorie

Utgivelsesår:1982

Forfatter: Turid Følling Eilertsen

Forlag: Målselv Kommune

Bind 2 omfatter gårdshistorie fra Målsnes - Nymo, over elva og ned til Grøtte.

 

Tittel: Bind 3, Målselv Bygdehistorie, gårdshistorie

Utgivelsesår:1990

Forfatter: Vidkunn Haugli

Forlag: Målselv Kommune

Bind 3 omfatter gårdshistorie fra Nymo og oppover dalen.

 

Tittel: Bind 4, Målselv Bygdehistorie, gårdshistorie

Utgivelsesår:2002

Forfatter: Vidkunn Haugli

Forlag: Målselv Kommune

Bind 4 omfatter gårdshistorie fra vestsiden av Målselva, Elvskiftnes - Karlstad.

 

Tittel: Bind 5, Målselv Bygdehistorie, gårdshistorie

Utgivelsesår:2010

Forfatter: Vidkunn Haugli

Forlag: Målselv Kommune

Bind 5 omfatter gårdshistorie fra Karlstad - Lenvik grense, Karlstad - Kjerresnes, Ytre Navaren - Ursfordsbotn og bruk utskilt fra Malangen Allmenning.

  MÅLSELVDALEN, Et 150 års minne, Diverse forfattere, 1939
Malselvdalen150ar031

Tittel: Målselvdalen, et 150 års minne

Utgivelsesår:1939

Forfatter: Diverse

Forlag: Peder Nordbye's boktrykkeri, Tromsø

Et festskrift i anledning Målselv sitt 150 års jubileum og åpningen av den nye brua over Målselva, ved Olsborg. Løst vedlegg: Tale av Halvdan Koth, 23. juli 1939 (bruåpningen) "For bautasteinen i Målselv"

  PÅ VEI, tel byen og dalen og heia og vika..., 1999

Tittel: På vei, tel byen og dalen og heia og vika i solskinn og frostrøyk og tåka og storm.

Utgivelsesår:1999

Forfatter: Hans Kristian Eriksen, Kjell Nergård, Knut Melangen, Erling Jørgensen

Forlag: TIRB, Finnsnes

En meget leseverdig og rikt illustrert bok som omhandler historien til Troms Innland Rutebil (TIRB). Samferdselshistorie.

  I OLE MORTENSENS FOTEFAR, En reise gjennom 400 år - fra Lesja til Målselv, 2003

Tittel: I Ole Mortensens fotefar, en reise gjennom 400 år - fra Lesja til Målselv

Utgivelsesår:2003

Forfatter: Bodil Haugli

Forlag: egen utgivelse

Slektshistorie. Hefte utgitt i forbindelse med slektstreff i Målselv.

  HVA SA DE OM MÅLSELV

Tittel: Hva sa de om Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  LEGENDEN OLE REISTAD

Tittel: Legenden om Ole Reistad, Hans liv og virke på Bardufoss 1945-1949

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  LOKALHISTORIE MÅLSELV

Tittel: Lokalhistorie Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MED HESTESKYSS LANGS VEIEN

Tittel: Med hesteskyss langs veien

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  SAMVIRKELAGENE I INDRE TROMS

Tittel: Samvirkelagene i Indre Troms - 100 år i forbrukernes tjeneste

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  SKOLEHISTORIE FOR NEDRE-MÅLSELV

Tittel: Skolehistorie for Nedre-Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter: Asmund Nilsen

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELV 200 ÅR - 1788-1988, Målselv Kommune

Tittel: Målselv 200 år - 1788-1988

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELVKALENDEREN, Målselv Musikklag, ?
Målselv musikklag

Tittel: Målselvkalenderen

Utgivelsesår:

Forfatter: Målselv Musikklag

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELVKALENDEREN, Bardufoss Skolekorps, 2000-2007

Tittel: Målselvkalenderen

Utgivelsesår: 2000-2007

Forfatter: Bardufoss Skolekorps

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELVKALENDEREN, Målselv Historielag, 2010->

Tittel: Målselvkalenderen

Utgivelsesår: 2010->

Forfatter: Målselv Historielag

Forlag:

Brødtekst

  ÅSE NORDMO LØVBERG - Et sangerliv

Tittel: Åse Nordmo Løvberg - Et sangerliv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELV OG ØVERBYGD MENIGHETSBLAD

Tittel: Målselv og Øverbygd Menighetsblad

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MOEN MØLLE

Tittel: Moen Mølle

Utgivelsesår: 1977

Forfatter: ?

Forlag: Målselv Kommune

Brødtekst

  SONG I MJUKE STRENGER

Tittel: Song i mjuke strenger, et portrett av Arne Lyngås med dikt i utvalg

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  FLERBRUKSPLAN FOR BARDU OG MÅLSELVVASSDRAGET

Tittel: Flerbruksplan for Bardu og Målselvvassdraget

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag: Målselv Kommune

Brødtekst

  I KJØLVANNET AV DE FØRSTE MENNESKER I DALEN

Tittel: I kjølvannet av de første mennesker i dalen

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag: Fotefar mot nord

Brødtekst

  MÅLSELVMAT

Tittel: Målselvmat, tradisjoner og oppskrifter

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  ØVRE DIVIDAL NASJONALPARK

Tittel: Øvre Dividal

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  BARDUFOSS FLYSTASJON 1988-2002, KAMPEN OM BARDUFOSS

Tittel: Bardufoss Flystasjon 1988-2002, kampen om Bardufoss

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  FRA MIN BARNDOMS DAL - NOGEN SMAASTUBBER

Tittel: Fra min barndoms dal - nogen smaastubber

Utgivelsesår: 1904

Forfatter: Regine Brun Arctander

Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania

Brødtekst

  JUL I BARDU OG MÅLSELVDALEN

Tittel: Jul i Bardu og Målselvdalen

Utgivelsesår: 1963->

Forfatter: Diverse

Forlag: Målselv Mållag

Årbok som kommer ut til jul hvert år. Basert på innsendte historier. Mye historisk stoff og litt aktuelt.

  MÅLSELV I KRIGSÅR OG FREDSDAGER - ET 50-ÅRS MINNE 1945-1995

Tittel: Målselv i krigsår og fredsdager, et 50-årsminne 1945-1995

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  DE 7 STORE, SKILØPERE I BARDU OG MÅLSELV

Tittel: De 7 store, skiløpere i Bardu og Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  HUSFLID OG HANDVERK I MÅLSELV

Tittel: Husflid og handverk i Målselv, temahefte II

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  FRA FJELL TIL FJORD, MÅLSELVVASSDRAGET

Tittel: Fra fjell til fjord, Målselvvassdraget

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  REISE I NORGE

Tittel: Reise i Norge

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  BARDU OG MÅLSELV, ØSTLAPPENES LAND

Tittel: Bardu og Målselv, østlappenes land

Utgivelsesår:

Forfatter: Hans Prestbakmo

Forlag:

Brødtekst

  NATUR, TANKER OG MENNESKER I GRENSELAND
 

Tittel: Natur, tanker og mennesker i grenseland

Utgivelsesår:

Forfatter: Hans Prestbakmo

Forlag:

Brødtekst

  ELVEFØRER FOR MÅLSELVVASSDRAGET
 

Tittel: Elvefører for Målselvvassdraget

Utgivelsesår:

Forfatter: Espen Prestbakmo

Forlag:

Brødtekst

  DEVDESVOPMI
 

Tittel: Devdesvuopmi

Utgivelsesår:

Forfatter: Roald Renmelmo

Forlag:

Brødtekst

  ØVERBYGD IDRETTSLAGS HISTORIE GJENNOM 80 ÅR - 1921-2001
 

Tittel: Øverbygd idrettslags historie gjennom 80 år - 1921-2001

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELV IDRETTSLAG 50 ÅR - 1906-1956
 

Tittel:Målselv Idrettslag 50 år - 1906-1956

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  EN DRØM OM JORD, GJENGRODDE ÅKRER
 

Tittel: En drøm om jord, gjengrodde åkrer

Utgivelsesår:

Forfatter: Andreas Eldnes

Forlag:

Brødtekst

  FOSSEN: FILMEN OM FOLK OG FISK I OG RUNDT MÅLSELVFOSSEN (Video)
 

Tittel: Fossen: Filmen om folk og fisk i og rundt Målselvfossen (Video)

Utgivelsesår:

Forfatter: Rønning Tollefsen

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELVDAL'N ÅPNE SEG
 

Tittel: Målselvdal'n åpne seg...

Utgivelsesår:

Forfatter: Mellombygd mannskor

Forlag:

Brødtekst

  BØKKERARBEID I MÅLSELV
 

Tittel: Bøkkerarbeid i Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter: Roald Renmelmo

Forlag:

Brødtekst

  BARDUFOSS FLYSTASJON 60 ÅR
 

Tittel: Bardufoss Flystasjon 60 år.

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  DIALEKTER I MÅLSELV OG BARDU
 

Tittel: Dialekter i Målselv og Bardu

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELV OG BARDU TAXIFORENING 70 ÅR - 1924-1994
 

Tittel: Målselv og Bardu Taxiforening 70 år - 1924-1994

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  FOSSMOTUNET: HISTORIE OG PRESENTASJON AV TUNET MED...
 

Tittel:Fossmotunet : historie og presentasjon av tunet med hus og gjenstander. / Fossmo natur- og kultursti : presentasjon av stien, kart, natur, og kulturhistorie. / Bardufoss kraftverk : presentasjon og hisorie

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  TJÆREBRENNING I MILE
 

Tittel: Tjærebrenning i mile

Utgivelsesår:

Forfatter: Andreas Eldnes

Forlag:

Brødtekst

  BUNADENE I BARDU OG MÅLSELV
 

Tittel: Bunadene i Bardu og Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  FOGD JENS HOLMBOE OG HANS NYBYGGERE
 

Tittel: Fogd Jens Holmboe og hans nybyggere

Utgivelsesår:

Forfatter: O. A. Øverland

Forlag:

Brødtekst

  NYBYGGERE I NORGE: MÅLSELV
 

Tittel: Nybyggere i Norge: Målselv

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  ETTERRETNING OG LOSTRAFIKK. MÅLSELV-SVERIGE 1940-1945
 

Tittel: Etterretning og lostrafikk. Målselv - Sverige 1940-1945

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  JANS HOLMBOE OG NYBYGGERE: MÅLSELV OG BARDU
 

Tittel: Jens Holmboe og nybyggere: Målselv og Bardu

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst

  MÅLSELVDALEN, ISHAVETS KYSTER
 

Tittel: Målselvdalen, ishavets kyster

Utgivelsesår:

Forfatter: Jan Arvid Furø

Forlag:

Brødtekst

   
 

Tittel:

Utgivelsesår:

Forfatter:

Forlag:

Brødtekst