Styrsammensetning Målselv Historielag 2019

Leder: Jarle Bakke
Nestleder

Sekretær

Styremedlemmer
Frank Nygård
Mariann Nesvold
Oddlaug Lakseide
Elsa Nymo

1. vara: Aud Brustad
2. vara: Kari Kvisle
3. vara: Olav Renmælmo

Revisorer:  
Tor Lyngås
Ivar Halvorsen 

Valgkomité:
Audhild Aune
Karl Magne Hasvold
Gerd Karoline Borgen

Som kasserer, men ikke i styret: Tor Kvammen

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter