Ønsker du å bli medlem i Målselv Historielag. Kontingenten er kr 400,- pr. år for hovedmedlem og kr 200,- pr. år for husstandsmedlem. Du kan melde deg inn ved å betalekontingenten til bankkonto 4776 16 51788. Husk å merke innbetalingen med følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobiltelefon
  • E-post
  • Hvilket år du betaler for

Det er viktig at du oppgir e-post og mobilnummer. Vi bruker disse kanalene til å minne på ting som skjer og til å melde fra om evt. endringer i tidsplaner og lignende.

Hovedmedlem betaler kr 400,- i kontingent og mottar gratis utgave av Målselvkalenderen ved slutten av året (kalenderen utgis i desember hvert år).
Husstandsmedlem bor sammen med hovedmedlem i samme hus og betaler kr 200,- i kontingent. Husstandsmedlem mottar ikke kalender.

 

mvh Styret