Kulturminnedagen 2021 Annonse 71x80

Målselv historielag markerer kulturminnedagene 2021 lørdag den 18. september i Høgtun Kulturklynges peisestue på Olsborg. Oppstart kl.1100.

Kulturminnedagens tema for 2021 er «DIALOG». Arrangementene skal fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Målselv historielag har valgt å knytte «Dialog» til de gamle telegrafstasjonene i bygda, og telegrafens rolle som formidler av informasjon og sosial kontakt. Telegrafene ble «elektroniske veikryss» der nyheter og dialog opprettes med lynets hastighet. Telegrafstasjonen åpnet bygd- og grendelag mot samfunn utenfor, og skapte nye former for kommunikasjon mellom menneskene.

 

I Målselv ble telegrafstasjonen Messeltmo, Moen og Målsnes sentrale knutepunkt i utviklingen av lokalsamfunnenes infrastruktur og kontakt innad med verden utenfor.

Det er derfor trist at så lite av den telegrafiske og teknologiske kulturarven ikke er bevart for etterslekten. Utviklingen har på kort tid skapt en generasjonskløft mellom før og nå, og når bevisstheten om den historiske sammenheng blir borte, forsvinner også refleksjon og dialog om samfunnsutviklingen videre. Superraskt internett og mobiltelefon har på kort tid overtatt, og kommuniserer på nye måter i en stadig mer interkulturell verden.

Historielaget markerer dagen med fokus på de enkelte telegrafstasjonenes lokalhistoriske rolle, bygninger, hendelser og tidsvitners opplevelser/erfaringer fra sin tid i telegrafens tjeneste.

Professor Andreas Vårheim, som i sin ungdom tidvis betjente sentralbordet på Messeltmo, fokuserer telegrafens samfunnsmessige betydning, mens kunsthistoriker Ingebjørg Hage tar for seg Moen telegrafstasjons utsmykkning og stilart.

Påmeldingsgebyr kr. 250,00 som inkluderer middag/m kaffe og kake. overføres til   Målselv historielag konto. nr. 47761651788, eller lagets vipps nr. 141188, og merkes kulturminnedag 2021.

Påmelding til Elsa Nymo, tlf.nr 95155485 innen 15. september.

Velkommen !