01 Untitled Panorama 1

Årsmøtet i Målselv Historielag ble avholdt i Istindportalen i Blackbox onsdag 23. februar. Det var ingen spesielle saker på dagsorden i år og saksliste, regnskap og valg ble gjennomfør uten noen innvendinger fra de rundt 20 frammøtte medlemmene. Regnskapet viste i år et underskudd, men det var av en mer regnskapsteknisk art siden inntektene til diverse prosjekter var mottatt på tidligere regnskapsår, mens utgiftene kom i 2021. En bekymring styret har er å finne et sted å være, der laget kan ha kontor og arkiv/lager. Man har forsøkt seg på søknad til kommunen, uten å ha fått svar. Høgtun er også et aktuelt sted, men siden det drives på forretningsmessig basis blir det fort for dyrt for økonomien i frivilligheten. Leder Jarle Bakke oppfordret til slutt alle medlemmer som ønsker å hjelpe til med aktiviteter om å melde seg. I dag er det styret som drar det tyngste lasset i forskjellige prosjekter, og de ville sette pris på at flere engasjerte seg i ting de hadde interesse av.

Som vanlig var det kaffe og kaker etter årsmøtet. Referat fra årsmøtet kommer når det er klart.

04 4G0A5471