Sommeravslutning Dalberg 1200web

Målselv Historielag ønsker alle sine medlemmer og andre historieinteresserte som har fulgt oss gjennom et begivenhetsrikt år et riktig godt nytt år. Historien ligger der som et kjølvann bak oss og viskes gradvis ut og blir til slett hav jo lengre bak i tid vi kommer. Om vi har lært noe i de årene vi har holdt på er det at "manns minne" ikke er så langt at det gjør noe. Jobben historielaget og andre historieinteresserte gjør med å dokumentere både nær og fjern historie er derfor viktig for å ta vare på vår identitet.

Bildet over er fra styrets sommeravslutning. Da var vi invitert til Solveig og Ivar på gården Dalberg i Foslia. Gården blir 100 år i 2019 og vi kombinerte sommeravslutningen med å besøke flere krigsminner i Foslia og området rundt for å få dokumentert og kartfestet disse. Vi hadde med oss Olav Renmælmo, Albert Fosli og Vidkunn Haugli som kjentmenn i området.

Styret håper å se alle historievenner igjen i 2019 på store og små sammenkomster.
Godt Nytt År!