Årsmøte i Målselv Historielag ble avholdt torsdag 28. februar 2019 der laget pleier å ha sine styremøter, i lokalene til Midt-Troms Museum i Sundlia. Det møtte 16 personer.

MalselvHistorielag Arsmote2019

Det var litt utskiftinger i styret i år og Jarle Bakke overtar som leder av laget etter Oddlaug Lakseide. Oddlaug og mange fra det forrige styret fortsetter sitt arbeid i styret og sørger for fin kontinuitet i lagets arbeid framover. 

MalselvHistorielag Arsmote2019 OddlaugogJarle
Nyvalgt leder Jarle Bakke og avtroppende leder Oddlaug Lakseide 
MalselvHistorielag Arsmote2019 Kake
Som vanlig var det god servering på årsmøtet.

 

Det ble lest opp en fyldig årsmelding fra et aktivt år i laget, den kan du lese her: Årsmelding 2019.

Det nye styret finner du her: Styret 2019. Merk at styret konstituerer seg på første møte og at verv blir fordelt da.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut i  lag med de andre styre- og årsmøtereferatene når dette er klart. Der vil man finne regnskap etc.