Det blir ingen markering av kulturminnedagene i Målselv 5.-13. september. Årets markering skulle hatt FNs bærekraftmål «LÆRE BRUKE BÆRE» som tema, og Målselv Historielaget ønsket å knytte bærekraftmålene til lokal lakseturisme, villaksebestanden, selvforsyning og gjenbruk. Korona-viruset har dessverre satt en effektiv stopper for planlegging og gjennomføring av markeringene. 

martna1

Styret