Det blir som vanlig årsmøte i historielaget nå i februar, nærmere bestemt onsdag 14. februar klokka 17:30 på biblioteket i Istindportalen. Det er vanlige årsmøtesaker på programmet og saker som ønskes meldt inn til årsmøtet må leveres laget innen 6. februar.

Det blir også i år en temakveld i samarbeid med biblioteket etter årsmøtet. Temakvelden starter klokka 19:00 og i år er det Marianne Neerland Soleim som er Førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) som skal fortelle oss om «Sovjetiske krigsfanger i Norge og Målselv 1941-1945 - skjebne, behandling og ofre». Nærmere informasjon om dette kommer snart. Vi håper å se så mange som mulig både på årsmøte og temakveld. Det er lov å delta på årsmøtet uten å være medlem, men da har man ikke stemmerett. Hjertelig velkommen til en historisk aften!

Arsmotereklame

De som har fulgt med en stund vet at Målselv Historielag jobber med Aase prosjektet. Prosjektleder og ildsjel Elsa Nymo står i spissen for et prosjekt som til sommeren skal få reist et monument over bygdas verdenskjente operastjerne Aase Nordmo Løvberg. Mandag 22. januar 2018 var Elsa på besøk i atelieet til kunstneren Merete Sejersted Bødtker for å se på og godkjenne den endelige gipsformen til statuen. Neste trinn er at Aase går til støping i bronse og ferdigstilling for deretter å bli sendt nordover.

Økonomisk holder prosjektet budsjettet så langt og nå gjenstår det å betale det tredje og siste avdraget til kunstneren. Om noen ønsker å bidra til prosjektet så kan man bruke Vipps. Søk opp MÅLSELV HISTORIELAG som betalingsmottaker og velg AASEMONUMENT. Deretter kan man vippse valgfritt beløp. Vi blir glade for alle bidrag nå i prosjektets sluttfase.

AaseKlarForStop1

Kunstner Merete Sejersted Bødtker ved støpeformen til Aase statuen. Foto: Elsa Nymo, 2018.

Vi gjengir her en artikkel som stod i Østlendingen lørdag 2. desember 2017. (Gjengitt med tillatelse). 

Hvorfor kom de og hva møtte dem

av: Simon Bjørklund, Øverbygd den 15. nov. 2017

Historien starter med familien Embret Knutsen Øverby fra gården Engen i Tylldalen 20 km sør for Tynset. Familien kommer til Skoelvdalen tidlig på 1800-tallet og bor den første tiden i jordgammer. De bosetter seg siden, ca 1820, ved Råvatn i Øverbygd og bygger opp gården Øverby. Embret og hans kone, Marit Olsdatter Hokstad har 8 barn. 4 av døtrene blir gift i Bardu. Hans yngste sønn Ole Ingebrigtsen Øverby, (f. 1817), etablerer gården Sverresvold i Rostadalen i 1840 og utvandrer siden til Amerika med hele familien sin den 01.08.1872.
 
Ole IngebrigtsenSverresvold1872
Ole Sverresvold før avreisen fra Norge i 1872

Historielaget har i forbindelse med det arbeidet vi gjør med å dokumentere fangeleirer i Målselv mottatt et brev fra Aud-Marie Høeg Lorentzen. Hun skriver litt om sin mor, Ruth Høeg, som fra 1936 var ekspeditør i kommisjon for Troms Innland Rutebil (TIRB). Ruth gjorde en stor jobb med illegalt å frakte forsyninger inn til fangene på Bardufoss og andre steder. Vedlagt er også et brev fra Carl Fredrik Lühr som organiserte dette arbeidet her i nord. Det morsomme når man arbeider med historie i lokalmiljøet er at man plutselig har biter av historien fortalt fra flere ståsteder. Her på nettsiden vår kan man for eksempel høre Ruth Tollefsen (Ruth post) fortelle om hvordan hun var med å smugle brev til og fra fangene på Bardufoss og vi har hørt Steinar Søderbom fortelle om julefeiring som fange på bardufoss og julematen de fikk servert.

Det er liten tvil om at det var en skjevfordeling av hyllesten for krigsinnsatsen etter krigen. Det var "Gutta på skauen" sør i Norge som gråtkvalt ble hyllet på Filmavisene etter krigens slutt mens krigsinnsatsen her i nord og blant våre sjøfolk ble feid litt under teppet av forskjellige årsaker. Det er heller ikke tvil om at landets kvinner gjorde en stor og farlig innsats under krigen med illegalt arbeid, dette er også underkommunisert i ettertid. Det var ingen spøk om man satt med forsørgeransvar og ble tatt av tyskerne og sendt i fangenskap. Mange tok en stor personlig risiko med dette arbeidet. Ruth Høeg var en av disse kvinnene og her er litt av hennes historie fortalt av Aud-Marie og Carl Fredrik:

Ruth Hoeg 1920

Ruth Høeg slik hun ble tegnet av Hr. Lorang, en av fangene, i 1945.

Salgssteder for Målselvkalenderen 2018. Merk at kalenderen ikke er tilgjengelig på alle disse stedene før over helga, altså vil du finne den i salg fra mandag 4. desember. Vi har bekreftelse på at den allerede er lagt ut på Gullgruva, på Husfliden, på biblioteket i Istindportalen og på kommunehuset.

Det er kommet noen ekstra salgssteder til etter at annonsen ble sendt i trykken, det er: Jokern på Holt , Prix Øverbygd og Målselv bibliotek i Heggelia.

Kalender2018Annonse

Vi har fått VIPPS. Betalinger kan gjøres til MÅLSELV HISTORIELAG. Kjekt både på martnan og andre steder man skal kjøpe noe fra oss.

Dette er et historisk lydopptak gjort av Målselv Historielag.

Steinar Soderbom webDen som blir intervjuet er Steinar Søderbom og han forteller om da han i 1943 ble tatt til fange av tyskerne. Han bodde på Kjeller og ble i lag med to kamerater tatt til fange under et forsøk på å rømme til Sverige. Etter tilfangetakelsen gikk veien til Bredtvedt, Møllergata 19, Grini og etter hvert med tog og båt til Sørreisa og fangeleiren på Bardufoss. Der ble han til freden kom og fangene slapp ut.
Fangeleiren for de norske fangene på Bardufoss lå i nærheten av dagens hovedinngang til flystasjonen. Det var til sammen rundt 800 norske fanger der som alle ble satt i arbeid med å utvide flystasjonens rullebaner og taksebaner. Steinar var 17 år da han ble tatt til fange.
Det finnes noen sitater fra et hefte som ble gitt ut etter krigen. Dette var noe det ser ut som brakkesjefen på brakke 2B laget til sine medfanger etter krigen. Vi kjenner ikke navnet på denne brakkesjefen. Fra samme hefte har vi også lagt med fangelisten fra Brakke 2B. Bildene som er lagt på opptaket har vi fått i fra Steinar og det er nok bilder som har vært delt mellom "gutta" etter krigen.
Intervjuer er historielagets Frank Nygård.

 

 

Fra Simon Bjørklund har vi mottatt en del avisartikler fra lokaliseringsdebatten rundt Kongsvoldtunet sist på 80-tallet. Det er som vi vet ikke enkelt å få alle til å enes i ei langstrakt bygd. PDF-fila med utklippene ligger i Biblioteket på nettsiden og kan leses direkte her: Kongsvoldtunets-Tilblivelse.pdf.

x Kongsvolltunet panorama 1920

 

«Kulturminnedagene 2017: Kulturminner i samfunnets tjeneste»
 

Målselv Historielag samarbeidet i år med Målselv kommune og Midt-Troms Museum om å arrangere kulturminnedagene. I år var fokuset på «kulturminner i samfunnets tjeneste» og vi valgte derfor å koble dette til vårt pågående arbeid med å dokumentere fangeleirer og fangehistorie fra Målselv under andre verdenskrig. I dag sender vi våre ungdommer på klasseturer til Tyskland for å minnes Nazismens grusomheter men fakta er at tusenvis av fanger ble fraktet til Norge for å arbeide for tyskerne. De arbeidet, led og døde under til dels fryktelige forhold i norske fangeleirer, også i Målselv. Dette er en historie vi har lyst til å fortelle etterslekten og historielaget arbeider derfor med å lage et undervisningsopplegg om fangeleirer i Målselv - i samfunnets tjeneste. Referatet fra våre tre samarbeidsarrangement under kulturminnedagene er ført i penn av historielagets Gerd Karoline Borgen. Bilder og bildetekster er lagt til av historielagets nettredaktør Odd-Inge Larsen. 

Malselv Varde
De fleste av deltakerne på den guidede bussturen i fangeleirer i Målselv samlet ved Målselv-Varde for litt å bite i. Turen foregikk i nydelig høstvær.

Trykk på "Les mer..." får å se resten av artikkelen. Det er mange bilder og mye tekst så god internettlinje er å anbefale.

Målselv Historielag, Midt-Troms Museum og Målselv kommune har gått sammen om å lage tidenes program for Kulturminnedagene i Målselv i år. Hele fire forskjellige arrangement kan du møte opp på.

 

Kort oppsummert:

 • Torsdag 14.9 kl. 19:00 - ca. 20:30
  Temakveld i Istindportalen: «Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?». Gratis inngang.
 • Fredag 15.9 kl. 12:00 – 18:00
  Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum, Setermoen. Fokus på lokal fangehistorie. Gratis inngang.
 • Lørdag 16.9 kl. 9:30 – ca. 18:00
  Guidet busstur i krigshistorisk landskap, fangeleirer. Busstur, lunsj og diverse kafferaster inkludert. Pris kr. 500,-. Påmelding til Oddlaug Lakseide på telefon/SMS 917 23 677. Frist for påmelding er 14. september.
 • Søndag 17.9 kl. 11:00
  Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum. Det blir gudstjeneste i kirka klokka 11:00. Deretter flytter man seg til skytterhuset på Råvatn der det blir kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.

 

Mer om arrangementene:

Temakveld: Hvorfor kom det så mange tvangsarbeidere til Norge under krigen?

webFangeleirBardufoss

Fangeleiren på Bardufoss

webbildeHOFProfessor i samtidshistorie ved NTNU i Trondheim, Hans Otto Frøland, kommer til Istindportalen for å snakke om byggeaktivitet og tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig. Han har de siste årene ledet et stort forskningsprosjekt på dette temaet og resultatene fra dette presenteres nå i en stor utstilling i Teknisk Museum i Oslo. Professoren arbeider for tiden med spørsmålet om hva krigen kostet Norge. Målselv Historielag henter professoren til Målselv for å snakke om dette med utgangspunkt i tyskernes byggeaktivitet på Bardufoss og i resten av Norge. Han vil belyse ting som bruk av arbeidskraft i form av tyske bedrifter, utenlandske og norske tvangsarbeidere og fanger samt norske bedrifter.

Istindportalen torsdag 14. september kl. 19:00, gratis inngang.
 
 
Åpen dag på Midt-Troms Museum, avdeling Troms Forsvarsmuseum
Midt-Troms Museum inviterer til åpen dag på Forsvarsmuseet i Bardu. Museet er åpent fra 12:00 - 18:00. Det vil være et fokus på fangehistorie fra 2. verdenskrig. Gratis inngang.
webNorskePleiereogSoldater1945
Norske pleier og soldater som tok seg av fangene i målselvleirene ved krigens slutt
 
Guidet busstur: I krigshistorisk landskap - fangeleirer
webFangeleir1
Fangeleir i Målselv
Fangeleir 0003
Fangeleiren på Bardufoss, der tyskerne holdt de norske fangene.
webFangeleir2
Fangeleir i Målselv
Målselv Historielag inviterer til guidet busstur i en lite hyggelig del av krigshistorien. Her i Målselv var det under 2. verdenskrig over 3000 krigsfanger og tvangsarbeidere fordelt på forskjellige fangeleirer. Det var tyske fanger her ved krigens start mens kampene raste på Gratangsfjellet. Under krigen brakte tyskerne fanger av begge kjønn og fra mange nasjoner hit og disse måtte arbeide på de mange prosjektene tyskerne hadde i området. Fangeleirer og arbeidsleire fant man blant annet på Bardufoss, Eidet, Moen, Bruvoll, Nordmo, Rundhaug, Skjold, Frihetsli, Vårheim, Solli og på Velta.
Vi skal likevel ha en trivelig dag sammen med stopp blant annet på følgende steder: Rusta leir, Moen, Rognmo, Rundhaug Gjestegård (middag), Øverbygd og Holmen leir.

Avgang med buss fra Kongehytta i Heggelia lørdag 16. september kl. 9:30. Pris kr. 500,- Turen varer hele dagen og inkluderer busstur, to retters lunsj og kafferast underveis. Påmelding til Oddlaug Lakseide, helst på SMS til telefon 917 23 677. Påmeldingsfrist er torsdag 14. september. 
 
Øverbygd kirke feirer 150-års jubileum
Det er 150 år siden Øverbygd kirke ble bygget. Det foregikk ikke uten strid og lokaliseringsdebatt. Menighetsbladet som nettopp kom ut har denne gangen viet seg til jubileet og har fyldig omtale av 150-åringe. Hele bygda inviteres til jubileumsgudstjeneste søndag 17. september klokka 11:00. Når gudstjenesten er ferdig beveger man seg i samlet flokk til skytterhuset på Råvatn der det er kirkekaffe med biskop, prest, inbudte gjester og menigheten. Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen.
webOverbygdKirke
Øverbygd kirke ca. 1913
webNergardSag
Nergård sag, som lå rett nedenfor kirka. Bildet er fra ca. 1906. Vi har også fått følgende informasjon fra Kjell Nergård om saga: Denne saga som er avbilda ble bygd en generasjon etter den saga som Embret Pedersen Fådalen brukte til skjæring av tømmeret til kirka. Den saga som er avbilda er en sirkelsag. Den saga som ble brukt til kirkebygget var en oppgangssag. Det vises også på materialene som ble brukt.Forøvrig sto den saga på et helt annen sted  på Nergård.
 
Kulturminnedagene 2017 71x122 2