Onsdag 3. mai 2017 brukte Målselv Historielag en del av styremøtet til å se litt på kulturminner i Heggelia. Med oss på turen hadde vi Kato Nyheim som kjentmann og Marit Fossen fra Målselv Kommune. Det var nok så surt og kaldt, men på tross av det ble det en lærerik tur. Vi var spesielt interessert i det gamle Heggelia som eksisterte før forsvaret tok i bruk mye av området.

OIL IMG 0222

OIL IMG 0228

OIL IMG 0235

OIL IMG 0245

OIL IMG 0248

OIL IMG 0251

OIL IMG 0256

OIL IMG 0258

Det er observert plakater på butikkene i Målselv der det står at Historielaget skal ha en temakveld om registrering av kulturminner i Istindportalen i kveld. Det medfører ikke riktighet. Det var opprinnelig planlagt en slik kveld i dag, men det måtte utsettes da de som vi tenkte å invitere fra fylket ikke kunne i dag. Vi kommer tilbake med ny informasjon om tidspunkt senere.

Gamle kommunehus Moen

Krigsminne: Tyske soldater henter mat på kjøkkenet i den brakka som senere ble kommunehus og bibliotek på Moen. Bildeeier: Per Einar Lindquister.

OIL IMG 9469

Årsmøtet i Troms Historielag ble i år avholdt på trivelige Vollan gjestestue. Det møtte 15 representanter fra følgende historielag: Balsfjord, Sørreisa, Målselv, Kvæfjord, Harstad, Bjarkøy, Salangen, Dyrøy, Landslaget for Lokalhistorie  og Troms Historielag. På programmet var det vanlige årsmøtesaker. Det ble litt diskusjon rundt kontingenten da laget har litt problemer med å få årsregnskapene til å gå i pluss. Laget har god økonomi takket være blant annet boksalg, men økt aktivitet koster også penger. Det endte til slutt opp med at kontingenten økes fra dagens kr 25,- til kr 27,- pr. medlem fra 2018.

Ellers noterer vi oss at Troms Historielag er 20 år i år og i den anledning planlegger man en feiring i forbindelse med en høstsamling. Det er ca. 1000 medlemmer i Troms Historielag og vel 68000 medlemmer i landslaget. Det ble litt utskiftinger i styret i år og det nye styret består av:

  • Leder: Arnhild Lindholm (Balsfjord)
  • Styremedlem: Vigdis Sæbbe (Dyrøy)
  • Styremedlem: Dag Martinsen (Sørreisa)
  • Styremedlem: Robert Nygård (Kvæfjord)
  • Styremedlem: Frode Bygdnes (Harstad)
  • Vara: Berit Nikolaysen (Dyrøy)
  • Vara: Gerd Salen Olsen (Kvæfjord)
  • Vara: Oddrun Thomassen Flovik (Lenvik)

Som tidligere år var noe av det mest interessante og inspirerende på årsmøtet ruden blant de fremmøtte der vi fikk høre om hvilke aktiviteter de enkelte lag holdt på med. Mye spennende her. Sosiale innslag på årsmøtet var det også. Tidligere ordfører i Balsjord, Oddvar Skogan, ønsket årsmøtet velkommen til Balsjord og Eieren av Vollan gjestestue fortalte litt om gjestestua. Den har vært i familien Lydersens eie siden 1946. Gjestestua er bygget rundt en tømmerbygning satt opp av tyskerne under krigen. Elin Myhre fra lanslaget fortalte det arbeidet som skjer der med konsolidering av lag, fylkeslag og landslag og om hva landslaget kan tilby sine medlemmer. Noe av det mest spennende var presentasjonen av historien om Finnmarksleiren i Harstad. Dette er et prosjekt Troms Historielag har jobbet med å dokumentere. Dette er ikke bare lokal Harstad historie men Nord-Norsk historie som forteller om en befolkning på flukt fra tyskernes brenning i Finnmark og om gjenreisningen etter krigen. Frode Bygdnes fortalte historien og han tilbyr seg å komme ut til lokallagene og fortelle den. Basert på det vi fikk høre og se så anbefales det å kontakte Troms Historielag for å bestille en slik fortellerkveld.

Noen bilder fra årsmøtet:

 OIL IMG 9454 OIL IMG 9466 OIL IMG 9464

Fra venstre: Lydersen som eier Vollan gjestestue, Oddvar Skogan og Arnhild Lindholm.

OIL IMG 9461

Veldig god lunsj i trivelig selskap.

OIL IMG 9467

OIL IMG 9478

OIL IMG 9486

Årsmøtet i full sving med å behandle årsmøtesaker.

OIL IMG 9488

Frode Bygdnes fortalte den fasinerende historien om Trondenesleieren. Nordnorsk historie samlet inn av Troms Historielag.

OIL IMG 9499 OIL IMG 9511

 

Til slutt var det blomster til Elin Myhre og Eilif Nordseth som sa takk for seg i styret etter mange år. Elin er jo nå leder i landslaget og gjør en stor jobb der.

 

 

Da er det tiden for å betale kontingent for 2017. Årsmøtet vedtok at kontingenten skal ha to kategorier:

  • Hovedmedlem skal betale kr 300,- og mottar som en del av medlemskapet Målselvkalenderen som utgis i desember samme år som kontingenten betales.
  • Husstandsmedlem bor i samme hus som hovedmedlem og betaler kr 200,-. Husstandsmedlem får ikke kalender som en del av medlemskapet.

Kontingenten betales til kontonummer 4776.16.51788 og merkes med teksten "navn + kontingent 2017".

Det sendes ut kontingentkrav på e-post til medlemmer som har oppgitt dette. Vi har etter beste evne satt opp den enkelte som hovedmedlem eller husstandsmedlem. Skulle noe være feil her så bes du selv korrigere beløpet og underrette historilaget og feilen slik at vi får medlemslista riktig.

NB! Noen medlemmer som bor sammen har oppgitt kun en e-post adresse. Da vil man få et krav både på kr. 300 og kr 200,- som to forskjellige e-poster til samme mottaker.

 

Olsborg 1961 - Johan OlsborgDette bildet fra Olsborg er tatt av Johan M. Olsborg ca 1961. Du kan klikke på bildet for å komme til galleriet der bildet er lagret. I galleriet kan du igjen klikke på bildet for større versjon. I galeriet (BILDER i hovedmenyen) er det mulig å legge inn kommentar på bildet.
Sammenlignet med dagens Olsborg er det jo en god del forskjeller. Vi ser Linnea butikken, bensinstasjonen, Samvirkelaget og Gjestestua på venstre side av veien. Dog ser de noe anderledes ut  dag. På høyre side av veien ser vi en kiosk, Eriksen-huset og Nordahl-huset. I bakgrunnen ved elva er meieriet som senere ble bussgarasje for TIRB. Ellers er det ganske mye åpne jorder til venstre bak butikkene, som senere ble boligfelt.
 
 
 

Fra Simon Bjørklund har vi mottatt to dokumenter som passer godt sammen med temakvelden vi hadde etter årsmøtet. Det er en doktoravhandling om villreinfangst i Indre Troms av Ingrid Sommerseth, UIT, 2009 og en rapport om de arkeologiske urgravingene på Lombolnes ved Kongsvoldtunet skrevet av Hans Petter Blankholm, UIT, 2011.

Du finner disse i et nytt menyvalg i BIBLIOTEKET kalt Forskning og arkeologiske utgravninger.

CaptureVillreinCaptureUtgravning

Årsmøtet i Målselv Historielag ble avholdt onsdag 15. februar 2017. Det møtte 22 personer på møtet som kun hadde ordinære årsmøtesaker på agendaen. Referat fra årsmøtet inneholdende årsberetning, regnskap og budsjett vil bli lagt ut så snart det er klart. I år fikk vi låne møteplass inne på Biblioteket som vi har et flott samarbeid med. Temakvelden som fulgte etter årsmøte var som vanlig et samarbeid med Målselv Bibliotek.

OIL IMG 9160

Oddlaug Lakseide som fortsetter som leder i laget ønsket velkommen. Som ordstyrer ble Frank Nygård valgt og referent ble Mariann Nesvold.