Restaurering Alapmosetra

 

GamleSeterAlapmosetra slik den så ut da den enda var i bruk.

Me veit ikkje sikkert når Alapmosetra vart rydda og bygningane sette opp. I den eine tømmerveggen på seterhuset står det to årstal; 1878 og 1910. Vi veit, m.a. ut frå munnlege  overleveringar at setra først vart bygd på ein annan plass enn der ho står no. Kvar ho stod opprinneleg veit me ikkje. På eit tidspunkt vart setra flytta, mest sannsynleg fordi noverande plassering var betre i høve til beite og tilgang på reint og kaldt vann til kjøling av mjølka. (Kjelde: Morten Tomter, dagens eigar av gardsbruket, har fortalt.)

ForRestaureringSeterhuset ca 2012, før oppstart av restaurering.

På bakgrunn av årstala som er rissa inn i seterveggen er det nærliggjande å anta at den opprinnelege Alapmosetra vart bygd og etablert i 1878, og flytta til noverande plassering i 1910, men dette veit ein ikkje sikkert. Imidlertid veit ein kven som var eigar av gardsbruket i 1878, og ein veit noko om omstenda rundt eigartilhøva. Saman med det innrissa årstalet 1878, står også bokstavane «OIA», som truleg er initialane til Ole Ingebrigtsen Alapmo, som var eigar av det bruket Alapmoen i 1878. Vidkunn Haugli skriv dette om gardsbruket som setra ligg under, i Målselv bygdebok: Over: Skrifta på veggen. Boktavane står truleg for «Ole Ingebrigtsen Alapmo». «Ole Ingebrigtsen hadde store økonomiske problemer, og det ble utover 1860-årene stadig holdt eksekusjoner hos ham for gjeld til flere kjøpmenn (…). Problemene synes bl.a. å komme av at han overtok gjeld fra Peder Nilsen Bjørnstad (…), og i 1869 overtok Ibestad Sparebank og handelsmann Kristian Halvorsen hver sin halvpart. Ole greide likevel å kjøpe det (gårdsbruket, forf. anm.) tilbake. I 1877 delte han bruket i fire idet han solgte fra tre parter (…).» Dette var altså året før Ole Ingebrigten i 1878 etter alt å døma rissa inn initialane sine i seterveggen. Det er ikkje urimeleg å tru at delinga av eigedomen, og avhending av 3 delar (som ser ut til å vera gjort for å klara med gjeld og evt andre økonomiske problem), var den direkte årsaka til at rydding av seter vart naudsynt. Store område av både innmark og beite var med utsalet forsvunne frå ressursgrunnlaget på gardsbruket.

Teksten over er utdrag fra: 

HEIMEEKSAMEN VERNEFILOSOFIER 1 2017,
MAGNE KLEIVELAND, ST. NR 260047

Årsmøte i Målselv Historielag ble avholdt torsdag 28. februar 2019 der laget pleier å ha sine styremøter, i lokalene til Midt-Troms Museum i Sundlia. Det møtte 16 personer.

MalselvHistorielag Arsmote2019

Det var litt utskiftinger i styret i år og Jarle Bakke overtar som leder av laget etter Oddlaug Lakseide. Oddlaug og mange fra det forrige styret fortsetter sitt arbeid i styret og sørger for fin kontinuitet i lagets arbeid framover. 

MalselvHistorielag Arsmote2019 OddlaugogJarle
Nyvalgt leder Jarle Bakke og avtroppende leder Oddlaug Lakseide 
MalselvHistorielag Arsmote2019 Kake
Som vanlig var det god servering på årsmøtet.

 

Det ble lest opp en fyldig årsmelding fra et aktivt år i laget, den kan du lese her: Årsmelding 2019.

Det nye styret finner du her: Styret 2019. Merk at styret konstituerer seg på første møte og at verv blir fordelt da.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut i  lag med de andre styre- og årsmøtereferatene når dette er klart. Der vil man finne regnskap etc.

Arsmotereklame

Årsmøte 2019

Sted:  Midt-Troms Museum

Tid:     Torsdag 28.02.19, klokka 18:00 – 20:00

Saksliste:

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

1.     Årsmelding

2.     Revidert regnskap

3.     Valg i henhold til § 5 «Årsmøtet velger styre»

4.     Kontingentfastsettelse

5.  Innkomne forslag

            Aktivitetsplan for 2018/2019

            Budsjett for 2018/2019

           

Frist for å levere saker: Onsdag 20.02. Adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Da vi siste år mangler kontingent fra 20 medlemmer minner vi om Vedtektenes § 4 Utmelding av laget skal skje skriftlig.

 

Kaffe og biteti.

Vel møtt!

På vegne av styret, leder Oddlaug Lakseide

HISTORIEN BAK

I min slekt hadde vi fem ”tanter” som var glade i å reise og syslet med så mangt, blant annet fotografering. De tok selv bilder og fremkalte og kopierte disse. Nå er disse bildene spredt rundt om kring hos slekta, litt her og litt der, og jeg har det som en liten hobby å samle disse digitalt. Hos Ola G. Rognmo og Karen Benjaminsen fant jeg til sammen 4 gamle bilder som viste 2 sjøfly, en havn og hundrevis av mennesker. Jeg ble derfor nysgjerrig og har gjennom vinteren (2010) gravd litt rundt dette for å finne ut hva dette kunne være.

Disse ”tantene” er egentlig tanter til min bestemor. Hvem av dem som har tatt bildene vet jeg ikke helt sikkert, men en av disse er det altså:

  • Anna Rognmo, f1880-d1954
  • Marie Rognmo, f1884-d1982
  • Olea Gurine Rognmo, f1887-d1965
  • Annie Rognmo, f1894-d1989
  • Ella Rognmo, f1897-d1985

De fleste bildene stod i et album Olea hadde etterlatt seg så kanskje er det hun som er fotograf, men Ella var den som tok mest bilder. Til slutt endte jeg opp med en forbausende mengde informasjon rundt disse bildene. Det var ingen spesiell tilknytning til Målselv annet enn at flyturen gikk over bygda, men historisk sett er dette såpass interessante bilder at jeg deler informasjonen med dere i historielaget. For de som interesserer seg for pionerer, teknikk og luftfartshistorie er dette sikkert av interesse. Jeg var også i stand til å finne flere bilder fra samme tur som jeg har inkludert her.

OM TUREN

Den 12. juli 1922 startet premierløytnant Hjalmar Riiser-Larsen og premierløytnant Finn Lützow-Holm på en flytur fra Horten til Kirkenes og tilbake igjen. Turen var på 2600 km en vei og de brukte 47 timer på å nå Kirkenes, 21,5 timer i luften. Snittfart 120 km/t. På returen gjennomførte de også det som antakelig er Norges første flygende legetransport.

Det var flere som samtidig prøvde å bli de første som fløy hele Norge på langs. Tiedemands Tobaksfabrikk hadde kjøpt et Hansa Brandenburg sjøfly, bygd ved Marinens Flyvebåtfabrik i Horten. Flyets navn var "Tiger". Men flyet kom ikke lenger enn til Rørvik i Nord-Trøndelag, der det styrtet og alle tre ombord ble drept. Norsk sivilflygings første dødsulykke! Litt mer om dette senere.

KartReiserute

Her har jeg laget et kart som viser ruten de fløy. Merk at siden dette var i flygingens barndom så hadde man ikke verken fly eller navigasjonsmidler til å fly over land. Ved å følge kysten kunne man alltid lande på vannet dersom det for eksempel ble tåke. Da kunne man ”vente han av” eller man kunne kjøre videre på vannet, nesten som en båt.

Årets første styremøte fikk vi lov til å avholde på Øverbygd Syke og Omsorgssenter. Det kombinerte vi med å delta på pubkvelden som er et fast innslag der, og vi hadde med rundstykker, lefse og kaker. Vi benyttet sjansen til å presentere laget og vi hadde invitert Vidkunn Haugli til å dra noen historier med god lokalkoloritt. Det ingen av de inviterte visste var at styret i laget hadde bestemt at lagets to første æresmedlemmer skulle utnevnes denne kvelden. De to æresmedlemmene var begge med å starte opp laget og da snakker vi så klart om Vidkunn Haugli og Ole Nygård. Ole ble i siste liten forhindret fra å delta denne kvelden, men vi la igjen hilsen, blomst og diplom til han.

OIL IMG 5840 1600

Vidkunn mottar æresmedlemskap, diplom og blomst fra lagets leder Oddlaug Lakseide.

Det ble ellers en riktig trivelig kveld i Øverbygd der litt godt i glasset, god mat og gode historier skapte liv og latter i lokalet. All ære til de frivillige som organiserer pubkveldene på ØSO. Her var man innom alt fra krigen til Bjønn Reier og gamle butikker. Historielagt benyttet også sjansen til å legge igjen litt egenprodusert lesestoff i lokalet. Det kom ganske mange, både beboere og andre så det ble akkurat plass i lokalet.

OIL IMG 5821 1600

Gode historier utveksles og god mat fortæres.

OIL IMG 5814 1600

Historielagets styre var fulltallig til stede. Her presenterer alle seg for de frammøtte.

Sommeravslutning Dalberg 1200web

Målselv Historielag ønsker alle sine medlemmer og andre historieinteresserte som har fulgt oss gjennom et begivenhetsrikt år et riktig godt nytt år. Historien ligger der som et kjølvann bak oss og viskes gradvis ut og blir til slett hav jo lengre bak i tid vi kommer. Om vi har lært noe i de årene vi har holdt på er det at "manns minne" ikke er så langt at det gjør noe. Jobben historielaget og andre historieinteresserte gjør med å dokumentere både nær og fjern historie er derfor viktig for å ta vare på vår identitet.

Bildet over er fra styrets sommeravslutning. Da var vi invitert til Solveig og Ivar på gården Dalberg i Foslia. Gården blir 100 år i 2019 og vi kombinerte sommeravslutningen med å besøke flere krigsminner i Foslia og området rundt for å få dokumentert og kartfestet disse. Vi hadde med oss Olav Renmælmo, Albert Fosli og Vidkunn Haugli som kjentmenn i området.

Styret håper å se alle historievenner igjen i 2019 på store og små sammenkomster.
Godt Nytt År!

Kalenderforside2019

Målselvkalenderen 2019 skal være ferdig trykket til torsdag 29. november. Vi vil legge den ut på utsalgssteder fortløpende, men på Rundhaugmartna'n kan både medlemmer og andre få tak i kalenderen først. Vi står som vanlig på stand der hele dagen.

Hovedmedlemmer i Målselv Historielag har betalt for en kalender gjennom kontingenten. Er du hovedmedlem og er innom martna'n kan du komme innom boden vår og få din medlemskalender. Vi deler ut/sender pr. post kalenderen til hovedmedlemmer som ikke har anledning til å besøke oss på martna'n.

Forsidebildet er i år tatt av Gunn Schønning Jakobsen.

Tekst: Gerd Borgen, Foto og bildetekster: Odd-Inge Larsen

Årets Kulturminnedager er i år en del av Kulturarvåret 2018 som har som mål å stimulere folk til å utforske den rike og mangfoldige europeiske kulturarven. Tema for årets kulturminnedager var "Typisk norsk - ikke bare norsk". Målselv Historielag har valgt å løfte fram litt av Målselvs rike matkultur gjennom en guida busstur i Målselv. Matkulturen i Målselv er prega av nybyggerne som kom fra Gudbrandsdalen og Østerdalen for over 200 år siden. Samene har også bidratt med sine mattradisjoner. I tillegg har kontakt med andre land og kulturer helt fra Pomorhandelens dager, vært med på å påvirke hva vi spiser og hvordan vi tilbereder maten.
 
OIL IMG 3842
Oddlaug Lakseide ønsker velkommen på tur.

Molledag2017

Fra åpen dag på mølla i 2017.

Oppdatering 20.09: Programmet er oppdatert! Merk også at vi har forlenget frist for påmelding helt til lørdag. Vi er så langt 25 stykker i bussen, og det er derfor plass til flere. Vi ønsker gjerne flere deltakere på turen så sleng dere med på en trivelig dag.

Målselv Historielag inviterer til en reise i lokal matkultur. Dette skjer søndag 23. september. Det blir guidet busstur med forfatterbesøk, kafferast og middag inkludert i prisen. Ruta blir Moen mølle – Storjord – Leirbekkmoen -  Kjerresnes. Oppmøte ved Kommunehuset kl 1000. Vi regner med å være tilbake ved kommunehuset kl 1730. Pris: Kr 500 (inkl. buss, formiddagskaffe og middag på Vikingheimen). Påmelding på SMS til 91723677 innen lørdag 22. september.

Program2